บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

ฮิกส์ ดิสคัฟเวอรี่ : พลังแห่งอวกาศ

ฮิกส์ ดิสคัฟเวอรี่ : พลังแห่งอวกาศ

กระสุนของฮิกส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมเขย่าโลกแห่งฟิสิกส์ ในปริมาณที่บางเฉียบนี้ Lisa Randall นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีวิเคราะห์ความสำคัญและนัยของการค้นพบครั้งสำคัญที่ Large Hadron Collider ของสวิตเซอร์แลนด์ เธอให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกของฮิกส์และบทบาทและรูปแบบของการสลายตัวของฮิกส์ ติดตามเจ็ดเดือนก่อนถึงการค้นพบ และคาดเดาว่าการสำรวจส่วนอื่นๆ...

Continue reading...