บาคาร่าออนไลน์

รวบบทความเกี่ยวกับ บาคาร่าออนไลน์

ASA โปรโมต ‘Play4Inclusion’ บน IDSDP 2018

ASA โปรโมต 'Play4Inclusion' บน IDSDP 2018

งานนี้แสดงให้เห็นว่ากีฬาและเกมสามารถช่วยส่งเสริมการรวมตัวและการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรAnantapur Sports Academy (ASA) ยังคงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาแบบองค์รวมและความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับรากหญ้า โดยได้เฉลิมฉลองวันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (IDSDP) ในสามสถานที่ต่างๆ ในเขตนี้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561: Anantapur Sports...

Continue reading...