กีฬาการทำงานที่ดีและการปฏิวัติการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กีฬาการทำงานที่ดีและการปฏิวัติการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเฉลิมฉลองวันแรงงานเป็นมากกว่าการเรียกร้องค่าแรงที่ดีขึ้น ผลิตภาพเยาวชนควรเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้กำหนดนโยบายเคนยาจะเฉลิมฉลองวันแรงงานบนฉากหลังของการประชุม National Devolution ซึ่งจัดขึ้นที่ Kakamega County ในเดือนเมษายน แม้จะมี

วุฒิสมาชิก ผู้ว่าการ และผู้แทนสภาเทศมณฑลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

หลายรายการ แต่ก็เป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่ากีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในหมู่คนหนุ่มสาวยังขาดหายไปในวาระการประชุม นักเศรษฐศาสตร์ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการระบุความแตกต่างระหว่างการว่างงานและการว่างงานในช่วงเวลาที่รัฐบาลเคนยากำลังก้าวไปสู่การบรรลุถึงวาระสำคัญสี่ประการ ซึ่งรวมถึงการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า ความมั่นคงด้านอาหาร การผลิต และที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง พวกเขากำลังเผชิญกับงานมหาศาลในการควบคุมพลังงาน นวัตกรรม และความกระตือรือร้นของรุ่นมิลเลนเนียมอย่างมีความหมาย ท่ามกลางหนี้สาธารณะที่สูงและการต่อต้านโดยธนาคารเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันออกแต่โปรแกรมกีฬาที่เน้นคุณค่าสามารถเป็นตัวกลางสำคัญในการบรรเทาความกังวลดังกล่าว ซึ่งเป็น

สิ่งที่องค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐฯ Soccer in the Streets กำลังทำผ่านสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่อย่างมีเอกลักษณ์ โครงการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านกีฬา การค้า และสังคม ด้วยการจัดเตรียมผู้ด้อยโอกาสให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในโลกที่การต่อสู้ของโครงสร้างตลาดระหว่างอุตสาหกรรมผู้ขายน้อยรายและอุตสาหกรรมผูกขาดกำลังต่อสู้เพื่อความสนใจ นโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเยาวชนในเคนยาจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งนอกเหนือจากการจัดสรรเงินกู้ เช่น กองทุน Uwezo และสัญญาของรัฐบาล แต่ต้องขุดลึกลงไปเพื่อดำเนินโครงการที่จะ ช่วยให้พวกเขาใช้ความสามารถตามธรรมชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ดังนั้น โปรแกรมกีฬาจึงเสนอทางเลือกมากมายในการดำเนินการตามภารกิจ ซึ่งจะระดมคนหนุ่มสาวให้ใช้

ความสามารถของตนในการปรับปรุงเศรษฐกิจของเคนยา

เนื่องจากเด็ก ๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนในอนาคตสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) จึงควรรวมถึงความรู้ทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดงบประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)หลังล็อกดาวน์โควิด-19 จะมีโอกาสหายากที่จะนำผู้คนจากทุกพื้นเพมารวมกันผ่านกีฬา (SDG 10) โดยใช้

พลังของกีฬาสอนคุณค่าที่เอื้อต่อสังคมที่สงบสุข ตามที่เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า กีฬาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่แตกสลายขึ้นใหม่ และเราควรจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการพัฒนากีฬาภายในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลังการระบาดของโควิด (SDG 16) เมืองต่างๆ สามารถใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อเสนอโอกาสในการออกกำลังกาย (SDG 11) พร้อมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต (SDG 9) เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชิงรุกในทุกที่ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเมื่อกำหนดอนาคตของกีฬา ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงกีฬาระดับแนวหน้า มีคำถามสำคัญเกี่ยวกับการใช้น้ำ (SDG 6) และพลังงาน (SDG 7) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล (SDG 14) หรือบนบก (SDG 15) เป็นส่วนสำคัญของกีฬาหลายประเภท แต่ทรัพยากรหลักเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และในฐานะภาคส่วน เราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ (SDG 13) ).